Visie

Iedere bouwheer heeft andere verlangens en ervaringen.
De architect streeft ernaar om ruimtelijke en technische oplossingen te zoeken die nauw aansluiten bij de eigenheid en de mogelijkheden van de bouwheer. Zo kan voor een bouwheer wiens vader schrijnwerker is een houtskelet de ideale oplossing zijn, terwijl voor iemand die in de betonsector actief is, een woning in beton en metselwerk de logische keuze zal zijn…

Iedere plek vraagt een specifieke benadering.
Voor een woning in de stad moet vaak gezocht worden naar een optimaal ruimtegebruik en een zekere intimiteit binnenin de woning, terwijl een huis op het platteland eerder contact zal zoeken met de omgeving of juist beschutting vraagt tegen de weerelementen.

De beste leerschool is de praktijk.
Door veel zelf de handen uit de mouwen te steken, heeft de architect een goede voeling met de technische uitvoering en het beheersen van de bouwkost. De architect denkt bij het ontwerpen ook aan de vakman die het werk moet uitvoeren en streeft steeds naar de meest logisch constructieve oplossingen.

De belangrijkste thema’s voor de architect zijn logica in constructie en ruimte, eenvoud en eerlijkheid in materialen en het optimaal benutten van licht en omgeving. Hierbij is het doel steeds maximaal te genieten van de ontworpen ruimte en de haar omringende omgeving.

 Contact >